اجرای پرگولا

پرگولا از جنس ترمووود زیبایی خاصی داشته و به دلیل رنگ چوب فضا را دلنشین می کند. برای سقف پرگولای ترمووود از تیغه های موازی چوبی و یا پوشش گیاهی استفاده می شود تا فضایی نیم سایه را برای شما به وجود آورد. ⁣⁣

جناب آقای دربان رضایی
کارفرما
خیابان اقاقیا مکان
۶۶ مترمربع متراژ
Deck V 28×118 – 17m⁣
SHP 42×42 – 3.2m⁣
SHP 42×140 – 17.14m⁣
SHP Pine 11×118 – 8m⁣
SHP 18×118 – 13.59m⁣
SHP 26×118 – 7.65m⁣
نوع چوب

پیشرفت پروژه

100%

Related Projects