اجرای پرگولا

یکی از مزیت هایی که در استفاده از پرگولا و آلاچیق وجود دارد ایجاد محصوریت در فضا است. چنانچه در محوطه بیرونی شما به دلیل دیدی که از ساختمان های اطراف وجود داشته باشد، می توانید با ایجاد پرگولا و آلاچیق، دید را تا حدی محدود کرده و کنترل کنید. در این صورت است که به خوبی می توانید از فضای دنج و آرام خود استفاده بهینه کنید.

جناب آقای ظریف
کارفرما
نیلوفر ۱۵ مکان
۱۰۷ مترمربع متراژ
Deck 118×26 – 40m
SHP 140×42 – 30m
SHP 42×42 – 2m
SHP 92×16 – 10m
UTS 92×16 – 25m
نوع چوب

پیشرفت پروژه

100%

Related Projects