اجرای تراس و پرگولا

پرگولا از جنس ترمووود زیبایی خاصی داشته و به دلیل رنگ چوب فضا را دلنشین می کند. برای سقف پرگولای ترمووود از تیغه های موازی چوبی و یا پوشش گیاهی استفاده می شود تا فضایی نیم سایه را برای شما به وجود آورد.⁣

جناب آقای امیدوار
کارفرما
خیابان سناباد مکان
۳۵ مترمربع متراژ
SHP 18×18 – 6m
SHP 26×118 – 12m
SHP 16×92 – 10m
Tile Spood – 7m
نوع چوب

پیشرفت پروژه

100%

Related Projects